Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszUSŁUGI POLIGRAFICZNE

Samodzielny Publiczny Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
                                                                                                                        Międzyrzecz, 2011-03-14

Numer sprawy: SPSNPCH-DAG-382-09/EN/11


OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy SPSNPCH-DAG-382-09/EN/11, nazwa zadania: USŁUGI POLIGRAFICZNE.

W związku z planowanym zakupem Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne dla potrzeb Szpitala wykonywane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

Wspólny Słownik Zamówień:
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
 
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Nazwa kryterium  Waga
 CENA  100%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2011-03-21 do godz. 09:00
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój Nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 95 7428701 lub pocztą elektroniczną na adres enowak@obrzyce.eu

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.obrzyce.eu oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: faxem lub e-mail'em

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko  Kier. Działu Admin.-Gosp. i Zam. Publ.
imię i nazwisko Ewa Nowak-Lewicka  
tel.     95 7428727
fax.    95 7428701  
w terminach w godz. 07:30 - 10:30


 Załączniki:
  Formularz cenowy
  Oświadczenie o spełnieniu warunków
  Projekt umowy


__________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
INFORMACJA O WYNIKU NR 09_2011
   
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 14 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.