Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszGROMADZENIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW SZPITALNYCH

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
                                                                                                                                        Międzyrzecz, 2011-03-03

Numer sprawy: SPSNPCH-DAG-382-07/EN/11


OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) określonego    w art. 4 pkt. 8, numer sprawy SPSNPCH-DAG-382-07/EN/11, nazwa zadania: GROMADZENIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW SZPITALNYCH.

W związku z planowanym zakupem SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem postępowania są usługi w zakresie zapewnienia zamawiającemu pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów, regularnego (minimum 3 razy w tygodniu) wywozu   i utylizacji n/w odpadów szpitalnych:
1. Odpady medyczne o kodzie  180103  -  8.000 kg
2. Odpady zawierające rtęć o kodzie 060404 - 5 kg
3. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych o kodzie 150110 - 100 kg
4. Odpady pokonsumpcyjne o kodzie 200108 - 20.000 kg

Wspólny Słownik Zamówień:
90524400-0 usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
90520000-8 usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych                     i niebezpiecznych

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy -Pzp oraz opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 3                        do OGŁOSZENIA / ZAPROSZENIA.
Ponadto wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty cenowej następujących dokumentów:
a) Zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.   Nr 185, poz. 1243)
b)  Decyzja na transport odpadów niebezpiecznych (medycznych)
c)  Decyzja na utylizację odpadów niebezpiecznych (medycznych)
d)  Kserokopia umowy  ze spalarnią znajdującą się na terenie woj. lubuskiego na utylizację                  z uwzględnieniem ilości odpadów oddawanych do utylizacji

Ocena spełniania wymogów dokonywana będzie metodą warunku granicznego : spełnia /                 nie spełnia

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Nazwa kryterium  Waga
 CENA  100%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2011-03-11 do godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.obrzyce.eu  oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: faxem oraz pocztą

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko  Kier. Działu Admin.-Gosp. i Zam. Publ.
imię i nazwisko Ewa Nowak-Lewicka  
tel.   95 7428727
fax.    95 7428701  
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego


 Załączniki:
1. Formularz cenowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Projekt umowy

 

____________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NR 07_2011
   
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 13 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.