Sobota 13 lipca 2024               Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
Spis treści
SZPITAL
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
RODO DLA PACJENTA
OFERTY PRACY
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133
Zapraszamy do Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego to ośrodek, którego zadaniem jest zapewnienie i koordynowanie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej dorosłym mieszkańcom powiatu międzyrzeckiego i sulęcińskiego.


PZK-czyli Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny

Masz problem, nie wiesz do kogo się zgłosić

zadzwoń
506934627
dni: Poniedziałek – Piątek
w godz. 8:00 – 18:00Celem działania Centrum Zdrowia Psychicznego jest wprowadzenie nowoczesnego, sprawdzonego modelu opieki psychiatrycznej, który ma za zadanie:
• poprawę jakość leczenia psychiatrycznego – jego dostępność, ciągłość i skuteczność,
• ograniczenie rozmiarów i negatywnych skutków hospitalizacji, a tym samym kosztów opieki psychiatrycznej,
• uruchomienie inicjatyw i zasobów społecznych lokalnej społeczności,
• przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu osób chorych psychicznie,
• zapewnienie warunków do społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Centrum Zdrowia Psychicznego w strukturach  Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Międzyrzeczu zapewnia i koordynuje pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną dorosłym mieszkańcom powiatu międzyrzeckiego i sulęcińskiego. Struktura Centrum składa się z części szpitalnej oraz ambulatoryjnej. W części szpitalnej  działa Oddział Psychiatryczny Ogólny i Izba Przyjęć Szpitala.
W skład  części ambulatoryjnej wchodzi:
Oddział Psychiatryczny Dzienny -
oddział koedukacyjny, który dysponuje 12 miejscami. Funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, zajmuje się diagnostyką, leczeniem,  terapią i rehabilitacją osób powyżej 18 roku życia nie wymagających leczenia w trybie całodobowym tylko w warunkach opieki dziennej, z następującymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi: psychozy endogenne, zaburzenia afektywne, zaburzenia na podłożu organicznym, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości.
Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów chorobowych, a także aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej oraz  zawodowej. W trakcie pobytu w  Oddziale pacjentom oferowane są następujące usługi medyczno-terapeutyczne:
• psychoterapia indywidualna i grupowa,
• specjalistyczna opieka lekarska, porady lekarza psychiatry,
• specjalistyczna opieka pielęgniarska,
• treningi poznawcze – ćwiczenia pamięciowe, na spostrzegawczość oraz usprawniające
percepcję,
• treningi umiejętności społecznych,
• treningi asertywności i komunikacji,
• treningi inteligencji emocjonalnej,
• zajęcia psychoedukacyjne,
• terapia zajęciowa,
• arteterapia- zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
• ludoterapia - zajęcia wykorzystujące gry i zabawy,
• filmoterapia - zajęcia wykorzystujące różnego rodzaju sztukę filmową
• biblioterapia - zajęcia grupowe z książką,
• zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią,
• psychorysunek,
• treningi kulinarne,
• zajęcia sportowe dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta,
• spacery, wycieczki i zajęcia w terenie.

Pacjenci kierowani są z lecznictwa ambulatoryjnego/PZP lub po zakończeniu leczenia w oddziale stacjonarnym. Dobór zajęć i metod oddziaływań rehabilitacyjnych uwzględnia aktualny stan psychiczny, możliwości fizyczne, poznawcze i poziom społeczno-kulturalny pacjenta. Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty, poprawia wsparcie emocjonalne, rozbudza odpowiedzialność za własne leczenie, poprawia umiejętności społeczne i kontakty w rodzinie.
Zespół Leczenia Środowiskowego ( domowego), w ramach którego wykonywane są wizyty domowe, terapia indywidualna i grupowa, praca z rodziną, treningi umiejętności, budowanie sieci oparcia społecznego, czynności pielęgniarskie oraz interwencje socjalne. 
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Międzyrzeczu, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Skwierzynie, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sulęcinie, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Torzymiu.
Do podstawowych zadań Poradni  należy:
• udzielanie porad specjalistycznych,
• organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo – leczniczej,
• prowadzenie dokumentacji medycznej, a także bieżącej analizy i sprawozdawczości,
• wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, środki techniczne,
• współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Ordynatorami, innymi komórkami i sekcjami organizacyjnymi  Szpitala,
• udział w szkoleniach i dokształcaniu się pracowników poradni.
Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny
Do zadań Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego należy:
• udzielanie informacji o zakresie działania Centrum Zdrowia Psychicznego i możliwości,
• uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
• udzielenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych,
• uzgadnianie z pacjentem terminu przyjęcia ze  wskazaniem miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych,
• udzielenie informacji na temat miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy, społecznej, w przypadkach tego wymagających,
• udzielenia świadczenia w zakresie  opieki zdrowotnej w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego.

Centrum Zdrowia Psychicznego dysponuje odrębnością organizacyjną, pozwalającą na planową realizację specyficznych zadań opieki psychiatrycznej. Struktura Centrum tworzy system, którego zadaniem jest zapewnienie ciągłości opieki i leczenia psychiatrycznego adekwatnie do potrzeb pacjentów z zaburzeniami psychicznymi z obszaru objętego działalnością tj. powiatu międzyrzeckiego i sulęcińskiego.
Oddział dzienny funkcjonuje bardzo dobrze. Centrum nie ma trudności kadrowych. Jeden Punkt Zgłoszeniowo Konsultacyjny jest w zupełności wystarczający do obsługi pacjentów.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link


  
© 2007 - 2024 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.