Wtorek 27 lutego 2024               Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
Spis treści
SZPITAL
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
RODO DLA PACJENTA
OFERTY PRACY
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Udostępnianie dokumentacji medycznej


Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

 1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku można pobrać w Sekcji obsługi pacjentów i dokumentacji medycznej - budynek Administracji szpitala ,pokój nr 12 lub ze strony internetowej szpitala (www.obrzyce.eu, www.obrzyce.bip.eu),
    
  2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.( wzór upowąznienia  osoby nie wskazanej w dokumentacji medycznej znajduje się poniżej )

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to dokumentów udostępnianych Pacjentowi po raz pierwszy.

Wysokość opłat w oparciu z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustala Dyrektor SPSNPCH w drodze Zarządzenia.
Opłata za :
1.  jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998  r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji  medycznej – nie może przekraczać  0,00007, przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1).
3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1).

 

Za sporządzenie po raz kolejny kopii tej samej dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,32 zł netto za każdą stronę,
     
 Za sporządzenie po raz kolejny wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych pobierana jest opłata w wysokości 7,00 zł netto
     
Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109 , parter budynku Administracji , pokój nr 1


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podstawa prawna:

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. ( Dz.U. 2017 poz. 1318 ze zm.),


Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U. z 2019r. poz. 730)

Szczegółowe informacje:

Sekcji obsługi pacjentów i dokumentacji medycznej
tel. (95) 7 42 87 25
tel. (95) 7 42 87 24

Sekretariat Szpitala
tel. (95) 7 42 87 00

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Wniosek - o udostępnienie dokumentacji medycznej
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej
   


  
© 2007 - 2024 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.