Niedziela 16 czerwca 2024               Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
Spis treści
SZPITAL
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
RODO DLA PACJENTA
OFERTY PRACY
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133
Certyfikaty

     PODSUMOWANIE AUDYTU NADZORU ISO 9001:2008


Jesteśmy już po Audycie  Nadzoru, który odbył się w dniach 09 – 10 lipca  2012r.Kilka dni przed Audytem przeprowadzono  Przegląd Zarządzania, w którym brali udział liderzy - Zarządzający Szpitalem ,Kierownicy poszczególnych komórek , Ordynatorzy Oddziałów,  Pielęgniarki Oddziałowe oraz Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością . Wszyscy liderzy opowiedzieli pokrótce o swoich procesach celem przedstawienia osiągnięć oraz trudności . W skrócie przedstawiano także potrzeby, które uczestnicy zauważyli w trakcie prac doskonalenia systemu . Uwzględniono potrzeby materialne, lokalowe, szkoleniowe i inne. Krótkie sprawozdania umożliwiły dokładniejsze zapoznanie się z procesami istniejącymi w Szpitalu, a tym samym lepsze przygotowanie się do audytu nadzoru.

Do Szpitala przyjechał audytor DEKRA Certification Sp. z o.o. , która  jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu.  DEKRA Certification w Polsce, z centralą we Wrocławiu, oddziałem w Warszawie oraz 5 regionalnymi biurami handlowymi, tworzy zespół 250 specjalistów. Obecna na rynku od 2001r. jest bezstronną i niezależną w decyzjach jednostką certyfikacyjną zajmującą czołową pozycję na polskim rynku certyfikacji.
 
Audyt rozpoczął się oficjalnie w Sali Konferencyjnej  Szpitala uroczystym powitaniem Audytora przez Dyrektora Szpitala oraz Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością , następnie przedstawiono wszystkim zgromadzonym przedstawicielom poszczególnych komórek szpitala  harmonogram audytu. Po zapoznaniu się obu stron nadeszła pora audytu właściwego.

Szpital dzięki solidnej pracy  był dobrze przygotowany, jednak dreszczyk emocji towarzyszył wszystkim pracownikom. Audyt przebiegał w przyjaznej atmosferze, jako spokojna rozmowa. Audytor zapoznał się z dokumentacją, którą wszyscy wytrwale tworzymy i porządkujemy  , jest ona zebrana w kilkudziesięciu  "opasłych" segregatorach. Procedury i instrukcje operacyjne Szpitala, Zakładowa Księga Jakości na bieżąco aktualizowana , dokumentacja szkoleń, zapisy z monitorowania przebiegu procesu, aktualizacja aktów normatywno -prawnych, wreszcie spływające sukcesywnie dokumenty związane z innymi procesami. Dyrektor Szpitala oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 dokładnie opowiedzieli o naszych celach, osiągnięciach i planach na przyszłość .

Po rozmowie audytor udał się na krótki spacer po Szpitalu – pierwszego dnia audytowana była administracja , drugiego komórki medyczne . Odwiedził stanowiska pracy. Szczególną uwagę zwracał na stosowanie w praktyce obowiązujących instrukcji i procedur, przeglądał dokumentację stanowiskową w postaci dostępności instrukcji, wypełniania obowiązujących formularzy, zatwierdzenia ich i bieżącego ich nadzoru. Zwracał uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, oznakowania, opisy na pojemnikach i aparaturze, zagadywał o aspekty środowiskowe .Jak dbamy o środowisko, jak segregujemy odpady, komu je przekazujemy, kto jest odpowiedzialny za dane czynności ,jak wygląda proces zamówień i realizacji inwestycji , jak wygląda praca i nadzór  poszczególnych komórek medycznych . Zwrócił uwagę ,iż jesteśmy bardziej identyfikowalni przez noszenie plakietek imiennych, dzięki czemu petenci i  pacjenci bez problemu wiedzą, z kim rozmawiają. Na spotkaniu zamykającym audyt padło wiele pochlebnych słów na temat  Systemu Zarządzania Jakością w naszym szpitalu.

Przed nami dalszy  ciągły i trudny proces doskonalenia ,ale wszyscy  wiemy już , jaką drogą podążać.

Za to, co do tej pory osiągnęliśmy należą się ogromne podziękowania wszystkim Pracownikom Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu . Za zaangażowanie w stałym  tworzeniu i doskonaleniu Systemu. Gorąca atmosfera sprzyjała twórczemu działaniu szczególnie w ostatnich tygodniach przed audytem.

Osobne podziękowania i gratulacje  złożyć trzeba Pełnomocnikowi Dyrektora Szpitala ds. SZJ mgr  Marii Rutkowskiej, która dzielnie stawiła czoło wszelkim trudnościom i składnie jak zawsze zebrała wszystko w całość, codziennie udzielając nam w zakresie Systemu  ISO wielu cennych wskazówek i porad.
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Na zaproszenie Dyrektora Szpitala w dniach 14-15 lipca 2011 roku auditorzy firmy certyfikującej DEKRA Certification Sp. z.o.o, przeprowadzili audit recertyfikacyjny z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą ISO 9001:2008 roku w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
Miło nam poinformować ,iż Auditorzy realizujący proces recertyfikacji Szpitala potwierdzili prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością  w Naszym Szpitalu,  w efekcie otrzymaliśmy Certyfikat nr 320808107/2 ważny do dnia  07.08.2014 roku.

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Szpitala oraz auditorom wewnętrznym za zaangażowanie i współpracę w doskonaleniu systemu.

Maria Rutkowska

Pełnomocnik d/s Zarządzania Jakością

________________________________________________________________________________________________

                                     CERTYFIKAT ISO 9001:2008

 

   Miło nam poinformować, że  Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu przeszedł pozytywnie audyt i  otrzymał Certyfikat z najnowszym wydaniem normy  ISO 9001:2008. Jest to świadectwo wdrożenia w naszej placówce Systemu Zarządzania Jakością, którym zostały objęte następujące usługi:

• leczenie zachowawcze stacjonarne i ambulatoryjne pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi i neurologicznymi .
• usługi medyczne w zakresie diagnostyki

Normy ISO we współczesnym świecie są synonimem najwyższej jakości i potwierdzeniem, że dążenie do perfekcji  w przedsiębiorstwie publicznym, jakim jest Szpital jest realizowane każdego dnia, przez każdego pracownika, na każdym szczeblu działania. Dla szpitala realizacja Systemu Zarządzania Jakością wg międzynarodowego standardu ISO  oznacza budowanie zaufania pacjentów, w oparciu o realne wyniki i osiągnięcia, które przekładają się na poczucie komfortu i bezpieczeństwo każdego pacjenta.
Wręczenie Certyfikatu jest uroczystym i oficjalnym  potwierdzeniem najwyższej dbałości o dobro pacjenta  oraz wypełniania, w każdym aspekcie działalności szpitala, międzynarodowych standardów zarządzania obsługą i usługą medyczną przez wykwalifikowany personel. Wdrożony system jakości jest naturalnym następstwem  podjętych w ostatnimi czasie inwestycji. Dyrekcja szpitala realizuje swoją odważną wizję rozwoju poprzez zabieganie o środki na ciągłą modernizację, oddając do użytku pacjentów kolejno wyremontowane, nowoczesne pomieszczenia. Do końca roku 2010 zostanie zakończony projekt termomodernizacyjny podnoszący standard świadczonych usług. O podejściu jakościowym (quality approach) świadczą również najbliższe plany. W przyszłym roku planowane jest realizacja projektu teleradiologicznego oraz informatyzacja usług medycznych jak również pozyskanie środków na nowe wyposażenie jednostki między innymi sprzęt rehabilitacyjny .

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oznacza w praktyce wypełnianie z najwyższą sumiennością,  według perfekcyjnie skonstruowanych procedur i instrukcji  takich wartości jak dobro pacjenta, zaangażowanie personelu, nieustanne doskonalenie, procesowe i merytoryczne podejście do zarządzania każdym zasobem ludzkim i materialnym w szpitalu. Procesy zostają poddane rzeczowej analizie pod kątem funkcjonalności i wydajności, a wszelkie stwierdzone braki są na bieżąco monitorowane i eliminowane w celu maksymalizacji efektu.
Certyfikat ISO 9001: 2008 świadczy o tym, że wizja kierowania szpitalem jest dojrzała i starannie przygotowana, a znajduje swoje odzwierciedlenie w harmonii czynników ludzkich (personel szpitala), materialnych (sprzęt i infrastruktura) i procesowych (procedury zarządzania, organizacja zadań).
Profesjonalna opieka medyczna, najnowsze metody diagnozowania i leczenia, wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne wyposażenie - oto pomysł Dyrekcji Szpitala na ochronę zdrowia, której nadrzędnym celem jest  dobro oraz wysoki stopień satysfakcji pacjenta z jakości otrzymanych usług , co potwierdza przyznany  Certyfikat.

Maria Rutkowska

Pełnomocnik d/s Zarządzania Jakością


 Po okresie wdrażania, przygotowań i ciężkiej pracy dotrwaliśmy do auditu certyfikującego System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. W dniach 03-04.07.br  trzyosobowy zespół audytorski firmy DEKRA Certification przeprowadził audity prawie we wszystkich komórkach Szpitala. Począwszy od oddziałów, poprzez komórki diagnostyczne, fizykoterapię, administrację, infrastrukturę techniczną na pełnomocniku i dyrekcji kończąc.
   Audit przebiegł pomyślnie. W związku z czym zespół auditorski złożył rekomendację o przyznanie naszemu Szpitalowi Certyfikatu ISO 9001:2000.
   Weryfikacja zakończyła się pozytywnie, czego efektem  jest decyzja o udzieleniu naszemu Szpitalowi certyfikatu potwierdzającego, iż nasz system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

   W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom, które brały czynny udział w tworzeniu tego systemu, ponieważ bez ich zaangażowania, wiedzy i determinacji nie udałoby się nam w tak krótkim czasie uzyskać CERTYFIKAT ISO 9001:2000.

                                                         Pełnomocnik ds. SZJ ISO 9001:2000
                                                         Ewa Nowak


 

______________________________________________________________________________________________________________

Ranking Rzeczpospolitej - „ Bezpieczny Szpital” 2012

i Centrum Monitowania Jakością

W publikacji dziennika "Rzeczpospolita", w specjalnym dodatku do wydania z 8 listopada 2012, ukazały się następujące rankingi:

Ranking "Złota setka", obejmujący 100 wielospecjalistycznych zabiegowych szpitali publicznych
Ranking szpitali monospecjalistycznych, obejmujący 14 monospecjalistycznych zabiegowych szpitali publicznych
Ranking zabiegowych szpitali niepublicznych obejmujący 26 jednostek
Ranking szpitali niezabiegowych obejmujący 10 jednostek
Rankingi wojewódzkie (zabiegowe), prezentujące wyniki w poszczególnych województwach z uwzględnieniem miejsca uzyskanego w wyżej wymienionych rankingach


W rankingu uczestniczyło:

- 161 zabiegowych szpitali publicznych (wielospecjalistycznych i onkologicznych)

- 16 zabiegowych szpitali monospecjalistycznych

- 48 zabiegowych szpitali niepublicznych

- 29 szpitali niezabiegowych

 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu został laureatem zajmując  9 miejsce w rankingu szpitali niezabiegowych .

Szczegóły wyników dla jednostki

Zdobyta liczba punktów:  557.00

Procentowe wyniki dla poszczególnych obszarów oceny:

* Obszar A: 90% - A. budynki

* Obszar B: 50% -  B. zarządzanie majątkiem

* Obszar C: 77% -  C. zasilanie w media i instalacje

* Obszar D: 0% -  D. blok operacyjny –nie podlega ocenie

* Obszar E: 100% - E. system sterylizacji

* Obszar F: 32% - F. diagnostyka

* Obszar G: 68% - G. systemy informatyczne

* Obszar H: 87% - H. zarządzanie

* Obszar I: 100% - I. polityka lekowa

* Obszar J: 93% - J. jakość usług

* Obszar K: 25% - K. certyfikaty

* Obszar L: 77% - L. komfort pobytu pacjenta

* Obszar M: 81% - M. analiza zdarzeń i skarg

* Obszar N: 43% - N. personel i jego kwalifikacje                                                                                

 * Obszar O: 22% - O. finanse

 Poniżej link do artykułu dziennika Rzeczpospolita  "Oto najlepsze polskie szpitale"

  http://www.rp.pl/artykul/64995,949741-Oto-najlepsze-polskie-szpitale.html?p=1

 oraz zestawienie rankingowe w załączeniu

 źródło : www.rp.pl, http://www.cmj.org.pl/


Ranking Rzeczpospolitej - „ Bezpieczny Szpital” 2011

W październiku 2011  roku Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Międzyrzeczu  w prestiżowym rankingu Rzeczpospolitej - „ Bezpieczny Szpital” w  kategorii szpitali niezabiegowych zajął 4 miejsce . Oceniano w nim piętnaście obszarów działalności, które w efekcie końcowym łączyły się w kategorie  o nazwach: zarządzanie , jakość opieki , opieka medyczna, jakość usług dla pacjenta, certyfikaty jakości i skargi, komfort pobytu , analiza zdarzeń niepożądanych .
W rankingu wzięły udział 234 szpitale z całej Polski.    Cieszymy się, że nasza praca, doświadczenie i chęć niesienia pomocy chorym i potrzebującym oceniona została tak wysoko.
       Dostrzeżenie i docenienie naszej pracy będzie dodatkową motywacją, by stale się rozwijać i poprawiać jakość naszych świadczeń zgodnie z naszą misją. Na ten wynik pracował nasz cały zespół, z którego jesteśmy dumni.

_______________________________________________________________________________________

Certyfikat  HPH (Health Promoting Hospitals)-Międzynarodowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu   otrzymał certyfikat  HPH (Health Promoting Hospitals)-Międzynarodowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie – działającej pod auspicjami WHO .

Misją organizacji jest wdrażanie idei, wartości, strategii i standardów lub wskaźników w obszarze promocji zdrowia do struktur organizacyjnych szpitali i innych placówek służby zdrowia. Celem tych działań jest wzmacnianie zdrowia poprzez poprawę jakości opieki zdrowotnej, promocję zachowań prozdrowotnych oraz zacieśnienie relacji między placówkami służby zdrowia a społecznością i środowiskiem ku satysfakcji pacjentów, ich rodzin i personelu.
 
Szpital, zgłosił swój akces do Sieci we wrześniu  2011  roku i od tego czasu stara się jeszcze aktywniej promować zdrowie, zarówno wśród pacjentów, ich rodzin, a także wśród pracowników oraz w swoim środowisku lokalnym.  W październiku po sprawdzeniu naszej dokumentacji aplikacyjnej  otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź  oraz rekomendacje Krajowego Koordynatora Sieci Szpitali Promujących Zdrowie do wpisania naszej jednostki  do tej elitarnej grupy szpitali .

Głównym zadaniem Szpitali Członkowskich Sieci jest leczenie i to na możliwie najwyższym i przyjaznym dla ich podopiecznych poziomie. Cele i zadania programów promocji zdrowia dotyczą i obejmują pacjentów, ich rodziny, personel szpitala oraz społeczność lokalną. Szpital promujący zdrowie realizuje swoje cele i zadania przede wszystkim poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne.
 
Głównym celem Szpitali Członkowskich Sieci jest propagowanie i realizowanie idei promocji zdrowia poprzez 5 obligatoryjnych zadań:

• włączenie zespołu promocji zdrowia w struktury szpitala,
• prowadzenie edukacji zdrowotnej,
• podejmowanie działań na rzecz zdrowego żywienia,
• działalność antynikotynowa i antyalkoholowa,
• współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Szpital Promujący Zdrowie powinien stać się rzecznikiem promocji zdrowia na swoim terenie i dlatego jest zobowiązany współpracować z lokalną administracją samorządową i rządową, organizacjami rządowymi i samorządowymi, instytucjami i innymi zakładami opieki zdrowotnej (publicznymi i prywatnymi) oraz bezpośrednio ze społecznością lokalną w opracowywaniu i realizacji lokalnej polityki zdrowotnej.

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie ułatwia i zachęca szpitale członkowskie do współpracy oraz wymiany doświadczeń i programów. Uczestnictwo w tej Sieci sprzyja podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania zdrowia, łącznie z aktywizowaniem wszystkich grup profesjonalnych środowiska szpitalnego. Szpital Promujący Zdrowie ma za zadanie rozwijać umiejętności pacjentów i ich rodzin w dziedzinie zachowania zdrowia.
Szpital Promujący Zdrowie to idea, na którą wpływ mają wszyscy, zarówno pracownicy jak i pacjenci, dlatego zwracamy się z prośbą o zgłaszanie pomysłów i uwag. Czekamy na Państwa propozycje, dotyczące nowych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia :
amalecka@obrzyce.eu
mrutkowska@obrzyce.eu
bfrycz@obrzyce.eu

________________________________________________________________________________________

EuroCertyfikat 2011

W dniu 17 listopada 2011 r. podczas Wielkiej Gali wręczania nagród w Międzynarodowym Programie Promocji EuroCertyfikat 2011 na Zamku Królewskim w Warszawie Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu  otrzymał prestiżowe europejskie wyróżnienie EuroCertyfikat w kategorii:  Dobrych Praktyk Obsługi i Usług. To kategoria, w ramach której wyłaniani są laureaci z ośrodków służby zdrowia, firm, urzędów, instytucji świadczących usługi i mających na co dzień do czynienia z interesantami.

Wyróżnienie jest przyznawane podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju i spełnieniem surowych norm jakości. Statuetka „EuroCertyfikatu” zapewnia prestiż, a
finaliści Konkursu uczestniczą w Europejskim Programie Promocji Jakości, który stanowi doskonałą okazję do promocji firmy na polskim i europejskim rynku, nawiązania nowych kontaktów partnerskich i  biznesowych, przeprowadzenia darmowych szkoleń co bezpośrednio może przyczynić się do znacznego zdynamizowania rozwoju instytucji lub przedsiębiorstwa .
W imieniu naszego Szpitala statuetkę i wyróżnienie odebrał Dyrektor Szpitala –Tadeusz Grabski .


EuroCertyfikat jest oparty na zasadach międzynarodowej rywalizacji, co czyni go rzetelnym źródłem informacji o najbardziej wartościowych firmach i produktach w naszym kraju. Wygrywają firmy i instytucje, które potrafią dostosować się do przepisów unijnych, spełniają jakościowe normy i reagują na zachodzące zmiany gospodarcze. Są w stanie sprostać wymogom silnej konkurencji.
 
Kapituła konkursowa uzasadniając wybór naszej jednostki oprócz spełnienia oczywiście głównych kryteriów udziału   podkreśliła , iż nasza instytucja świadcząca usługi w zakresie publicznej opieki zdrowtnej  prowadzi działalność w trudnym okresie gospodarczo-ekonomicznym. Tym większe uznanie budzi fakt, że Szpital dzielnie pokonuje trudności i od dłuższego czasu cieszy się zasłużoną opinią profesjonalnej instytucji.


 Zdjęcia z Gali Wręczenia Nagród

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link


  
© 2007 - 2024 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.