Poniedziałek 17 czerwca 2024               Imieniny: Albert, Laura, Adolf
Spis treści
SZPITAL
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
RODO DLA PACJENTA
OFERTY PRACY
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133
ROK 2005

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO - PAŹDZIERNIK
 Jak co roku, również i w tym, 10 października odbyły się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Zaproponowaliśmy hasło czytelne i określające problem, z którym boryka się spora część naszych podopiecznych "I co dalej z tą chorobą?". Może brzmieć ono prowokacyjnie dla ucha, do czasu, gdy zdamy sobie sprawę jak dużym problemem może być akceptacja swych problemów psychicznych przez pacjentów.

   Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św., w której udział chorych był nieco inny niż tradycyjnie. Mieliśmy wrażenie, że czytanie Słowa Bożego przez uczestników Mszy dopełnia ją i powoduje, że obecność chorych jest pełniejsza, także w wymiarze duchowym.

   Po zakończeniu Mszy spotkaliśmy się w sali kinowej Szpitala, by wysłuchać trzech mini - wykładów dotyczących wspomnianego wyżej problemu - akceptacji choroby - nie tylko jako "trudnego losu", ale także jako drogi rozwoju wewnętrznego i możliwości głębszego poznania siebie. Krótki przekaz, którego autorami byli reprezentanci grup: pielęgniarskiej, psychologicznej i terapeutycznej odnosił się także do odwiecznego, niezmiernie ważnego problemu - akceptacji społecznej chorego, a także akceptacji choroby przez najbliższych.
Jeśli do tej pory nie znaleźliśmy odpowiedzi na główne pytanie, to recital niepełnosprawnej artystki Karoliny Szulgi był odpowiedzią pełną. Odpowiedzią: jak radzić sobie może osoba dotknięta chorobą i jak wiele może zrobić dzięki hartowi ducha i wsparciu najbliższych. Tą drogą jeszcze raz pięknie dziękujemy za wzruszający koncert Karolinie i jej rodzicom.

   Jedynie panel dyskusyjny, który miał mieć miejsce po koncercie muzycznym, nie do końca się udał. Jest to znak, że wiele jeszcze pracy przed nami, by pacjenci w relacji z personelem czuli się zupełnie swobodnie.
Już po obiedzie blisko 150 chorych bawiło się w szpitalnym klubie na zabawie tanecznej przy muzyce "na żywo". Oceną tego, czy była to dobra zabawa niech będzie fakt, że pan Ryszard, który nie po raz pierwszy grał nam do tańca, musiał zredukować przerwy, które zazwyczaj orkiestrze przysługują - do kilku chwil, bo uczestnicy zabawy praktycznie nie chcieli schodzić z parkietu.

   Chcielibyśmy podziękować panu Dyrektorowi mgr. inż. Andrzejowi Kielichowi za zainteresowanie i finansowe wsparcie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego; prelegentom: mgr Marzenie Kuźnar, mgr. Grzegorzowi Frelichowskiemu, mgr. Robertowi Pieli; pani Teresie Skołudzie - za przygotowanie pacjentów do Mszy Św. i wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji dnia mającego dać pretekst do postawienia sobie pytania o granicę między zdrowiem psychicznym a stanem, który specjaliści uznają już za chorobę.

                                                                                                               Promocja Zdrowia  
                                                                                                               Dział Rehabilitacji


GOŚCIE Z LANGENFELD I EBERSWALDE - PAŹDZIERNIK
   W niedzielne słoneczne popołudnie 3 października br. mieliśmy przyjemność powitać siedmioosobową grupę gości z zaprzyjaźnionej Kliniki Psychiatrycznej z Langenfeld oraz dwie osoby z Kliniki Psychiatrycznej z Eberswalde. Po przerwie w wymianie grup pielęgniarsko - instruktorskich, która trwała trzy lata wracamy do współpracy i poszerzamy ją o kontakty z personelem kliniki w Eberswalde. Lata współpracy partnerskiej zaowocowały również przyjaźniami prywatnymi.

   Wszystko wskazuje na to, że podczas kadencji Dyrektora Andrzeja Kielicha możemy liczyć na przychylność, wsparcie materialne oraz zrozumienie potrzeby wymiany i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych.

   GOŚCIE W PSZCZEWIE i POZNANIU

   Podczas pobytu goście mieli okazję podziwiać nasze piękne miasto oraz jego okolice. Pokazaliśmy im Pszczew i jego atrakcje oraz Międzyrzecki Rejon Umocniony, który jak zawsze zrobił na gościach bardzo duże wrażenie. Dodatkową atrakcją były tam zlatujące na zimowanie nietoperze. Jeden dzień spędziliśmy w Poznaniu zwiedzając zabytki tego miasta, a  wszyscy zadzierali głowy podziwiając koziołki na wieży poznańskiego ratusza.

   Ale nie tylko przyjemności towarzyszyły wizycie. 5 października 2005r., w dwuosobowych grupach, goście spędzili w oddziałach naszego szpitala, gdzie mieli okazję zapoznać się oraz wymienić doświadczenia na temat warunków pobytu naszych pacjentów, sposobu prowadzenia dokumentacji chorych, problemami opieki pielęgniarskiej oraz pracą instruktorów terapii zajęciowej. Z uznaniem wyrażali się o rozwoju infrastruktury szpitala, postępach w modernizacji oddziałów. Szczególnie wysoko goście ocenili nasze rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wewnątrz szpitalnym.
   
   Podsumowaniem pracowitego dnia było wspólne grillowanie w klubie. Stało się to okazją do wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych, spotkań ze starymi znajomymi. Atrakcją wieczoru była nauczycielka Bożenka z Langenfeld, która uświetniła wieczór dźwiękami gitary i śpiewaniem ballad. Atmosfera tak się udzieliła wszystkim, że skończyło się na wspólnym śpiewaniu piosenek biesiadnych.

   Czas uciekał nieubłaganie i w sobotni poranek 8 października 2005 r. pożegnaliśmy gości, którzy wyruszyli w długa drogę powrotną.
   Oprócz miłych wspomnień z pobytu poczyniono również uzgodnienia, że grupa pielęgniarsko –instruktorska z naszego szpitala odwiedzi klinikę w Langenfeld wiosną 2006 r.

   Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc w zorganizowaniu pobytu gości. Bez Waszego wysiłku nie byłoby możliwe stworzenie przyjaznej i miłej atmosfery, którą goście podkreślali na każdym kroku.

                                                                                 Z jesiennym pozdrowieniem  
                                                                                                               Maria R. 


POŻEGNANIE DOKTORA MATHIASA LEIPERTA - SIERPIEŃ
   24 sierpnia br. do Langenfeld udała się, czteroosobowa delegacja przedstawicieli naszego Szpitala, by na zaproszenie Związku Krajowego Nadrenii w Kolonii wziąć udział w uroczystościach pożegnania przechodzącego na emeryturę dr. Mathiasa Leiperta w dniu 25 sierpnia 2005 r. W skład delegacji wchodzili: dyrektor Szpitala mgr inż. Andrzej Kielich, mgr Maria Rutkowska, dr Andrzej Rachowski oraz autor niniejszej notatki. W dniu poprzedzającym oficjalne pożegnanie odbyło się spotkanie delegacji zaproszonych partnerów Kliniki Langenfeld z dr. Leipertem. Udział w nim wzięły oprócz nas delegacje z Landeskliniki Eberswalde oraz Szpitala
Psychiatrycznego w Gostyninie. Główna część uroczystości odbyła się w czwartek 25 sierpnia w sali widowiskowej w budynku administracyjnym Kliniki w Langenfeld. Odchodzącego żegnali w swoich wystąpieniach: Udo Molsberger – Dyrektor Związku Krajowego Nadrenii, Ursula Schiefer – przewodnicząca Komitetu Szpitalnictwa Związku Krajowego Nadrenii oraz Wolfgang Zimmerman przewodniczący Rady Pracowniczej Kliniki. Następnie dr Leipert przedstawił pokrótce swój życiorys, w którym główny etap stanowiło 21-letnie Kierownictwo stroną leczniczą Kliniki Psychiatrycznej w Langenfeld.

   Wieczorem odbyło się spotkanie dr Leiperta z pracownikami Kliniki, w którym również i goście wzięli udział. Była to impreza zorganizowana z wielkim rozmachem, pod wielkim namiotem ustawionym na dawnym podwórzu gospodarstwa rolnego Kliniki (z uwagi na deszcz bardzo się namiot przydał). Była też okazja do wystąpień pożegnalnych dla wielu kolejnych osób. Ze strony naszego Szpitala głos zabrał dr Andrzej Rachowski oraz piszący te słowa.

   Wystąpienie dr Rachowskiego tłumaczyła na j. niemiecki pani Bożena Hoffman – pracownica Kliniki, a ja wygłosiłem swoje po niemiecku. Jedno i drugie zostało serdecznie przyjęte przez adresata jak i spotkało się z dużym aplauzem publiczności.

   Tę część imprezy, która z założenia miała być bardziej wesołą, poprowadził znakomicie znany wielu naszym pracownikom dr Thomas Keller. Prócz licznych wystąpień współpracowników dr. Leiperta i gości składała się na bogaty program artystyczny przygotowany przez pracowników Kliniki Langenfeld. Wystąpił zespół muzyczny – orkiestra jazzowa z udziałem 2 lekarzy Kliniki i 3 muzyków zawodowych, złożony z lekarzy i pielęgniarek kabaret, który na wesoło zaprezentował skecze dotyczące psychiatrii i Kliniki, wokaliści. Widzowie obejrzeli też pokaz filmu nakręconego w Klinice, w którym poszczególne grupy pracowników żegnały dr Leiperta oraz komentowany na żywo przez Pana Holgera Hoemanna przegląd zdjęć ilustrujących najważniejsze momenty życia zawodowego dr. Leiperta w 21 letnim okresie Jego pracy na stanowisku lekarza naczelnego Kliniki.

   W przerwie wszyscy uczestnicy mieli okazję spożyć posiłek podany w pobliskim świeżo odnowionym zabytkowym budynku byłego gospodarstwa rolnego.
   Czuję się zobowiązany przekazać z tego miejsca najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników naszego Szpitala od dr Leiperta, o co prosił w chwili pożegnania.

   Delegacja nasza wykorzystała także bardzo pracowicie oba przedpołudnia 25 i 26 sierpnia poświęcając je na zwiedzanie i zapoznanie się z pracą oddziałów szpitalnych, poświęcając zwłaszcza wiele uwagi oddziałowi psychiatrii sądowej.
                                                                                                                                        Joachim Boche


CZERWCOWY PIKNIK Z GAZETĄ "OBRZYCE" - CZERWIEC

I PIKNIK REKREACYJNY

Redakcja miesięcznika informacyjnego szpitala „OBRZYCE”
zorganizowała dla pracowników i ich rodzin, dzieci i młodzieży 
PIKNIK REKREACYJNY , który odbył się  18 czerwca 2005 r
na stadionie sportowym w Obrzycach.

GŁÓWNE NAGRODY

   

PUCHAR DYREKTORA
mecz piłkarski wygrała drużyna szpitala 2 :1SPONSOROM za pomoc w zorganizowaniu PIKNIKU REKREACYJNEGO redakcja gazety „Obrzyce” składa SERDECZNE PODZIĘKOWANIA:

1. RZEŹNICTWO – WĘDLINIARSTWO Augustyn Szczerba, ul. Polna 1, Międzyrzecz
2. RZEŹNICTWO – WĘDLINIARSTWO Tomasz Rubik, Góra 46, 64-410 Sieraków
3. ZARZĄD POWIATOWY „LOK”,  ul. Chrobrego 23, Międzyrzecz
4. „UNIMA” Sp. z o.o. Hurtownia Artykułów Spożywczych, ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra
5. P.P.H.U. „PA-KUR” Pazio, Kurpiel – Spółka jawna, ul. Naftowa 4, 65-705 Zielona Góra
6. „LOGOS  MIĘDZYRZECZ” Paweł Korzeniewski, os. Centrum 1, Międzyrzecz
7. PIEKARNIA – CUKIERNIA J.W. Gursz, ul. Gwardii Ludowej 33, 64-400 Międzychód
8. „OKMEL”, ul. 30 Stycznia 19, Międzyrzecz
9. SYSTEMY GRZEWCZE „KAŹMIEROWSKI”, os. Kasztelańskie, Międzyrzecz
10. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA „KOWALCZYK, ul. Świerczewskiego 29, Międzyrzecz
11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DEWA” Władysław Dec, ul. Konstytucji 3 Maja 16, Międzyrzecz
12. „Media Odra Warta” Sp. z o.o., ul. Zachodnia 2, Międzyrzecz
13. Sklep Motoryzacyjny Maria Szpulecka, ul. Zachodnia 6, Międzyrzecz
14. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2,
15. Wójt Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4
16. Sklep Meblowy MIELCZAREK,  ul. Konstytucji 3 Maja 16, Międzyrzecz
17. Sklep Wielobranżowy Janina Woźna, ul. Świerczewskiego 8, Międzyrzecz
18. KWIACIARNIA  P. Raczyński, ul. 30 Stycznia, Międzyrzecz
19. Handel Artykułami Spożywczo-Przemysłowymi Danuta Kempińska, ul. Poznańska 55, Międzyrzecz
20. Zakład Usługowo-Handlowy „DRUK” Mirosława i Lech Gemborowscy, os. Centrum 15, Międzyrzecz
21. Pizzeria „MAFIA”, ul. Kilińskiego 10, Międzyrzecz
22. Agencja Usługowa „DUET” s.c. Jacek & Beata Bełz, os. Kasztelańskie 8a, Międzyrzecz
23. Z.P.U. „MEBLEX” Robert Dec, Międzyrzecz
24. Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech -spływy kajakowe
25. Nadleśnictwo Międzyrzecz; ul. Poznańska 38

Serdeczne podziękowania również dla:

Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu za opiekę nad piknikiem.
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu za widowiskowy pełen emocji mecz piłkarski.
Szkole podstawowej nr 4 i przedszkolakom z przedszkola nr 3 w Międzyrzeczu – Obrzycach za oprawę artystyczną.
Wolontariuszom z Gimnazjum nr 1 za pomoc przy organizacji
Załodze karetki sanitarnej z Obrzyc za pomoc i zaangażowanie przy organizacji pikniku.
Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu -Obrzycach za udostępnienie wozu strażackiego.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich przybyłych na piknik, a w szczególności uczestnikom wszystkich konkurencji, imprez i zabaw.

Serdecznie wam dziękujemy

FOTOREPORTAŻ Z PIKNIKU

     
   
     
    
    
     
     

Mecz Piłkarski Straż Pożarna kontra Szpital
     
     

STRZELCY BRAMEK


     
     
     
     

Wręczanie pucharu

     

Przeciąganie liny

     

Zwycięzcy w loterii

   

   
 


ODSŁONIĘCIE POMNIKA - CZERWIEC
   W dniu 28 kwietnia 2005 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego pacjentów tego szpitala, pomordowanych podczas II Wojny Światowej w ramach hitlerowskiej akcji uśmiercania osób chorych psychicznie.

Program uroczystości:

1.Hymn Państwowy
2.Przemówienie okolicznościowe
- Sekretarz Rady Pamięci Walk i Męczeństwa
- Wicewojewoda Lubuski
- Starosta Międzyrzecki
- Burmistrz Międzyrzecza
3.Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
4.Zwiedzanie Izby Pamięci

FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI

     
     
     


OBRZYCE - DZIEJE SZPITALA

Dla zainteresowanych historią Szpitala

jest jeszcze do nabycia monografia p.t. „Obrzyce – Dzieje Szpitala” Waldemara Dramowicza. Książka oparta na dokumentach, planach i zdjęciach jest do nabycia w kasie szpitala lub w Dziale Organizacji, Nadzoru i Zamówień Publicznych w cenie 15,-zł.

format B5, okładka sztywna, 142 strony
68 zdjęć czarno - białych, 25 zdjęć kolorowych
plany szpitala: z 1910 r., 1912 r. i 1920 r.
11 stron: dokumentacji pacjentów, świadectw zgonu, list wyborczych z okresu przedwojennego
historia, opisy, aneksy

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link


  
© 2007 - 2024 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.